Talonpoikaiskoti

10.8.2012
Wenzel Hagelstam, Matti Jussila, Katja Hagelstam (kuvat)
Talonpoikaiskoti Pentti ja Anne Siivosen Mattila
Otava
Keuruu 2012
184 s.

 Takaisin Kirjaesittelyt 2012

Taitoa ja tyyliä

Kun yhdistää Wenzel Hagelstamin antiikkiosaamisen, päätoimittaja Matti Jussilan terävän kynän ja paikalliskulttuuritiedon sekä Katja Hagelstamin taidokkaan kamerankäytön – ja kun lisää tähän kaikkeen Pentti ja Anne Siivosen pyyteettömän halun koota ja säilyttää jälkipolville suomalaisen talonpoikaiskulttuurin rakennuksia ja pääasiassa vakkasuomalaista esineistöä  – ei tuloksena voi olla muuta kuin teos, joka nousee tavanomaisuuden yläpuolelle.

Siivoset ovat koonneet omistamalleen Mattilan tilalle Kalannissa yli kolmenkymmenen vuoden ajan talonpoikaisesineistöä, siirtäneet pihapiiriin ja sen lähelle aittoja, latoja, luhdin, riihen, pajan ja jopa erillisen huussin, yhteensä 14 hirsirakennusta eri puolelta Vakka-Suomea ja kunnostaneet niitä naapurissa asuvan Martti Airion avustamana. Näin on syntynyt talonpoikainen pihapiiri, johon ajan myötä on koottu talonpoikaisesineistöä ikään kuin oikeaan ympäristöön kasvaneena.

Heidän tavoitteenaan on ollut rekonstruktio 1800-luvun loppupuolen varakkaasta vakkasuomalaisesta talonpoikaistalosta – toki ilman varsinaista talonpoikaista elämää. Toteutus on onnistunut.

Kokonaisuus on siis kokoelma ja sellaisenaan arvokas talonpoikaisantiikin aarre, jota onneksi ulkopuolisetkin pääsevät näkemään ja kokemaan erityisinä tutustumisviikkoina kesäisin.

Kirjan teko lähti liikkeelle Hagelstamin etsiessä hyvää kuvauspaikkaa Antiikkia Antiikkia -ohjelman jaksolle, jossa teemana olivat kupariesineet. Ja niitähän Mattilasta löytyi. Tuossa yhteydessä heräsi ajatus tehdä kirja kaikesta siitä, mitä Siivoset olivat vuosikymmenten myötä onnistuneet kokoamaan, kunnostamaan ja tallentamaan.

Mattilassa on seitsemisen tuhatta talonpoikaisesinettä, kaikki luetteloitu ja jokaisen tarina mahdollisuuksien mukaan tallennettu.

Kun tekstintekijäksi saatiin vielä päätoimittaja Matti Jussila ja kuvaajaksi Katja Hagelstam, alkoi jälkeä syntyä.

Teos on ennen kaikkea kuvakirja talonpoikaisesta käsityökulttuurista. Mutta samalla se on mainio tietoteos, jossa Mattilan tilan historiaan kiedotaan niin Kalannin taustaa, tietoa Vakka-Suomen puuastiateollisuudesta, puuastioiden valmistamiseen tarvittavista työkaluista, kansanomaisesta huonekalukulttuurista, kupariesineistä, juustokehistä, leluista, maatyökaluista, lasiesineistä (joista tekstiä on tuottanut arkkitehti Markku Annila), posliiniesineistöstä, paperitavarasta, hopeasta ja paljosta muusta, mitä antiikin kerääjät ovat saaliikseen saaneet.

Kuvat ja teksti liittyvät saumattomasti toisiinsa ja monet nokkelat kuvaoivallukset saavat kiittää Katja Hagelstamin esteettistä silmää. Kokonaisuuden kruunaa Maija Valinojan kaunis graafinen toteutus. Osa kuvista on Jukka Vapolan kamerasta.

Viime kuukausien keskustelu paikallismuseoista panee miettimään tämän tasoisen kokoelman merkitystä. Kyse on siis Siivosten elämäntyönä hankkimasta laajasta talonpoikaisaineistosta, josta on rekonstruoitu kokoelma. Jotain on liikaa, jotain taas puuttuu.

Sellaisenaan kokonaisuus ei museaalisessa mielessä ole ”aito” – eihän kukaan tarvitse kymmeniä juustokehiä – mutta kokoelmana ja nimenomaan vakkasuomalaisen talonpoikaiskulttuurin esineellisenä kokoelmana Mattila toki on ainutlaatuinen ja merkittävä kulttuurityö ja -kohde.

Niin myös käsillä oleva teos, joka palkitsee tekijänsä ja on hieno kunnianosoitus Siivosten elämäntyölle.

Lassi Saressalo

Kirjaa saa kirjakaupoista (esim.Adlibris verkkokaupasta)

Takaisin ylös