Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Tapani Mustoselle arkkitehtuurin valtionpalkinto

14.11.2014

Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja arkkitehti Tapani Mustonen on saanut  arkkitehtuurin valtionpalkinnon vuonna 2014. Mustonen on pitkällä työurallaan keskittynyt erityisesti restaurointi- ja rakennussuojeluhankkeisiin, tuottaen niissä korkealaatuista arkkitehtuuria.

Valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnan palkintoperusteluissa todetaan, että arkkitehtien työtehtävistä yli puolet kohdistuu tulevaisuudessa korjausrakentamiseen. Mustonen on restauroinut muun muassa useita Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia.

Sarjan merkittävin saavutus on Viipurin kirjaston korjaus, joka alkoi vuonna 1994 ja valmistui vuoden 2013 lopussa. Pitkään kestänyt korjaustyö, joka tehtiin suomalais-venäläisenä yhteistyönä, oli kansainvälisten DoCoMoMo, UIA ja ICOMOS- järjestöjen tukema hanke modernin arkkitehtuurin restauroinnin alalla. Työn yksityiskohtainen ohjaus ja valvonta edellyttivät rakentamisen teknisen toteutuksen hallintaa, ja materiaalihankinnat kaikkialta Euroopasta logistisia taitoja. Aalto-kirjaston restaurointi sai toukokuussa 2014 kansainvälisesti leviävän "Art Newspaper Russia" vuoden parhaan restauroinnin palkinnon.

Mustosen toimisto on tehnyt myös hankkeisiin liittyviä perusteellisia rakennushistoriallisia selvityksiä ja kehittänyt siinä tarvittavaa metodiikkaa.  Toimisto onkin toiminut eräänlaisena jatkokoulutuspaikkana korjausrakentamisen ja restauroinnin alalla nuoremman polven arkkitehdeille. Mustonen on ollut myös ahkera ammatillinen julkaisija ja luennoitsija. Hänellä on merkittäviä kansainvälisiä ja suomalaisia rakennussuojelualan järjestöjen luottamustehtäviä.

Palkinnot jakoi kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen perjantaina Helsingissä. Palkinto on 15 000 euroa. Palkinnot myönnetään veikkausvoittovaroista.

Muotoilun valtionpalkinnon sai keraamikko Erna Aaltonen ja valtion monialaisen toimikunnan myöntämän taiteen valtionpalkinnon sai Kulttuuriyhdistys Mustekala.

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimet, valtion taidetoimikunnat myöntävät valtionpalkintoja tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi.