Järjestöosaamisen linkkejä

 

Apurahoja, avustuksia
Lakeja
Talous ja verotus
Yhdistystietoa

Apurahoja, avustuksia

Museovirasto
Kunakin vuonna myönnettävät avustukset julistetaan haettavaksi edellisen vuoden syksyllä. Hakuaika päättyy lokakuun lopussa. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan keväällä maalis-toukokuussa

Suomen Kulttuurirahasto
Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

Avustus taiteen ja kulttuurin yleisiin projekteihin
Hakulomakkeet ja tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä avustuksista ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetusministeriön myöntämiä muita avustuksia. [Opetus- ja kulttuuriministeriö]

Seurantalojen korjausavustukset
Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetusministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Hakulomake ja tietoa avustuksesta. [Suomen Kotiseutuliitto]

Harkinnanvaraiset valtionavustukset
Avustuksia mm. aluearkkitehtitoimintaan, rakennusperinnön hoitoon ja kestävää kehitystä, kulttuuriympäristöjen vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. [Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus]

Koneen Säätiö
Mm. tietokirjoittamisen apurahat sekä uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet.
 

Hae apurahojen myöntäjiä:
Säätiöpalvelu
Säätiöt ja apurahat

Muita mahdollisuuksia:

Leader-toimintaryhmät
Leader-toimintatapa vahvistaa maaseudun kilpailukykyä sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkisen hallinnon yhteistyötä. Sen kulmakiviä on paikallisuus, oma-aloitteisuus ja verkostoituminen.

Muista tarkistaa myös oman kuntasi verkkosivut, sillä useimmissa kunnissa on haettavina kohde- ja projektiavustuksia.

 Takaisin ylös

Lakeja

Järjestyslaki
[Valtion säädöstietopankki Finlex]
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612

Kirjanpitolaki
[Valtion säädöstietopankki Finlex]
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336?search[type]=pika&search[pika]=kirjanpitolaki

Yhdistyslaki
[Valtion säädöstietopankki Finlex]
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

 Takaisin ylös

Talous ja verotus

Talkootyö ja verotus

”Talkootyöllä yhteistä hyvää” -artikkeli. Artikkelin on kirjoittanut Georg Rosbäck, Veronmaksajain Keskusliiton lakimies. [Seurantalot.fi]
http://seurantalot.fi/seurantalotoimijat/index.php?option=com_content&view=article&id=44:talkoot&catid=3&Itemid=4

Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille
[Verohallinto]
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Kokonaan_ja_osittain_verovapaat_yhteisot/Verotusohje_yleishyodyllisille_yhdistyks(10062)

Yhdistyksen ja säätiön veroilmoituslomake
Veroilmoituslomake 6C, lomakkeen täyttöohje ja esimerkkejä lomakkeen täyttämisestä. [Verohallinto]
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Veroilmoituslomakkeet_ja_tayttoohjeet/6C_Veroilmoitus__Yhdistys_ja_saatio_3067(12853)

Yhdistysten ja säätiöiden verotus
Yhdistyksen ja säätiön verotukseen liittyvää tietoa esimerkiksi verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta sekä yhdistyksen perustamisesta ja toiminnan lopettamisesta.  [Verohallinto]
http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Yhdistys_ja_saatio

YHTÄLÖ – yhdistyksen talous ja verotus, mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisema opas neuvoo pienen yhdistyksen arkisissa talous- ja veroasioissa. Oppaan tarkoituksena on helpottaa yhdistystoimintaan osallistuvien taakkaa ja huolta asioiden hoitamisesta lakien mukaisesti. [Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä]
http://www.maaseutupolitiikka.fi/julkaisut/julkaisusarja/vuoden_2009_julkaisut/ytr_1_2009_yhtalo._yhdistyksen_talous_ja_verotus./

Takaisin ylös

Yhdistystietoa

Yhdistysrekisteri
Tietoa yhdistyksen rekisteröimisestä. [Patentti- ja rekisterihallitus]
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html


Y-tunnus
Tietoa Y-tunnuksesta.[Patentti- ja rekisterihallitus]
http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yleista/ytj.html

 Takaisin ylös