Tiedottaminen ja viestintä yhdistyksissä - kootut vinkit

Tälle sivulle on koottu oppaita ja vinkkejä seuraavista aiheista yhdistystoimijan näkökulmasta. Lähteenä on käytetty mm. Jelli-järjestötietokantaa.

Yhdistysten viestintäoppaita
Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa
Sosiaalinen media 
Viestinnän suunnittelu ja arviointi

 

YHDISTYSTEN VIESTINTÄOPPAITA

Järjestö- ja kansalaistoiminnan viestintäopas (Jake-hanke)
Tarvitsetko vinkkejä nykyaikaiseen yhdistysviestintään tai vaikkapa viestintäsuunnitelmaan tekoon? Lataa itsellesi 12/2015 valmistunut yhdistysten oma viestintäopas!

Työkalupakki järjestöjen viestintään
RAY:n julkaisema käytännönläheinen opas järjestöille viestinnän perusasioista. Oppaasta saa vinkkejä erityisesti siihen, miten yhdistys saa asiansa esille tiedotusvälineissä ja miten olla läsnä sosiaalisessa mediassa.

Yhdistysten pieni viestintäopas
Opas on suunnattu pienille toimijoille ja yhdistyksille, jotka pohtivat, miten viestintään saisi ryhtiä tai mistä viestinnän voisi edes aloittaa.

Kylä tiedottaa - viestintäopas kylille (pdf)
Maaseudun Sivistysliitto innosti vuoden 2014 aikana paikallistoimijoita viestimään oma-aloitteisesti maaseudun asioista. Tämä oli lähtölaukaus maaseudun viestintäverkostolle.

Välitä viestiä!
Suomen ev.lut kirkon verkko-opas viestinnästä, jolle koottu kattavasti viestintään liittyviä asioita.

Yhdistyksen projekti-opas
Mielenterveysseuran julkaisemassa oppaassa kootusti tietoa myös viestintään ja tiedottamiseen liittyen.

Seuratoiminnan viestinnän opas
Oppaassa käsitelty viestintää monipuolisesti eri näkökulmista (Susel.fi)

Järjestötoiminnan käsikirja – Viestintä
Kansallisen Sivistysliiton järjestötoiminnan käsikirjassa perustietoa viestinnän suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.

Eväitä järjestöviestintään
Dia-esitys Moniheli-verkoston viestinnän kehittämisestä. Runsaasti vinkkejä ja ohjeita myös muiden yhdistysten viestinnän suunnitteluun ja kehittämisen tueksi

Vinkkejä yhdistysten tiedottamisen tueksi
Yhdistykset tiedottaa-sivustolta.

Viestintää kaikille – Saavutettavan viestinnän opas
Oppaan tarkoituksena on auttaa toteuttamaan organisaation perusviestintää saavutettavasti. Opas on suunnattu erityisesti kulttuuriorganisaatioille, mutta sisältää muillekin toimijoille hyvin soveltuvia ohjeita mm. viestinnän ulkoasun suunnitteluun, saavutettavuustietojen antamiseen, symbolien käyttöön sekä selkeään kieleen. Viestintää kaikille -opas on tuotettu Kulttuuria kaikille -palvelussa

Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista
Kulttuuria kaikille -palvelun koostama  tarkistuslista työkaluksi viestinnän saavutettavuuden kartoittamiseen.

YHTEISTYÖ TIEDOTUSVÄLINEIDEN KANSSA

Onnistu tiedotustilaisuuden järjestämisessä! -opas
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun  opas,  jossa hyviä yleisvinkkejä tiedotustilaisuuksien järjestämiseen myös muillekin.

Näin toimit tiedotusvälineiden kanssa
Mielenterveysseuran julkaiseman Yhdistyksen projekti -oppaan vinkkejä median kanssa toimimiseen.

Vinkkejä uutisointiin
Mitä hyvä huomioida kun kirjoittaa uutista.

Lehdistötiedotteen mallipohja
Yhdistykset tiedottaa -sivustolta.

Tiedotemalli
Maaseudun sivistysliitto/Kyläpäällikkö-aineisto

SOSIAALINEN MEDIA

Näin markkinoit järjestöäsi sosiaalisessa  mediassa- blogi
Kansalaisyhteiskunta.fi-sivuston blogi, jossa sosiaaliseen mediaan liittyviä aiheita käsitellään ajankohtaisesta näkökulmasta ja jatkuvasti päivittyvällä otteella eri blogiartikkeleissa.

Sosiaalinen media  – mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille
OK-opintokeskuksen Suomen omaishoitajien verkostolle pitämän  sosiaalisen median luennon tiivistelmä.

Sosiaalisen median helminauha
Itä-Suomen yliopiston Aducaten sosiaalisen median helminauhaan on koottu paljon tietoa eri sosiaalisen median välineistä ja työkaluista.

Onnistunut loikka someen
Itä-Suomen yliopiston Aducaten työhalupakista löytyvä ohjeistus some-maailman hyötykäyttööm. Suunnattu yrityksille, mutta hyviä huomioitavia seikkoja myös yhdistysten sosiaalisen median käytön suunnitteluun.

Apua tietoteknikkaan-sivusto
Järjestötieto-hankkeen kokoamalle sivustolle on koottu järjestötoimintaa hyödyttäviä tietotekniikkaan ja myös sosiaaliseen mediaan liittyviä työvälineitä.

VIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI

Viestinnän suunnittelu
Kansallisen Sivistysliiton perusvinkkejä mitä otettava huomioon viestinnän suunnittelussa

Viestintäsuunnitelman rakenne pähkinänkuoressa
(virtuaaliammattikorkeakoulu)

Toimiva Internet-sivusto-opas
Itä-Suomen yliopiston Aducaten työhalupakista löytyvä opas internet-sivujen suunnitteluun ja löydettävyyden parantamiseen.  suunnitteluun. Suunnattu yrityksille, mutta hyviä huomioitavia seikkoja myös yhdistysten internet-sivujen toteuttamiseen.