Europa Nostran palkinnot

Euroopan unionin ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnot jaetaan yhdistetysti vuosittain hyville kulttuuriperintöä säilyttäville hankkeille. Palkintojen hakuaika on syksyllä. Vuoden 2017 palkintojen hakuaika päättyy 1. lokakuuta 2016.

Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja parantaa sen arvostusta. Ajatuksena on myös esimerkin voimalla rohkaista uusiin toimiin kulttuuriperinnön varjelemiseksi, tukea korkeatasoista konservointiosaamista sekä edistää tietojen ja kokemuksien vaihtoa Euroopassa.

Palkittujen 30 hankkeen joukosta valitaan 7 Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan nettiäänestyksen avulla yleisön suosikiksi.

Europa Nostra on vastannut Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinnon jakamisesta vuodesta 2002 lähtien.

Palkintokategoriat

Palkinnot ovat haettavana neljässä eri kategoriassa: konservointi, tutkimus, yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautunut toiminta sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen.

1. Konservointi

Merkittävät saavutukset kulttuuriperinnön konservoinnissa ja / tai sopeuttamisessa uuteen käyttötarkoitukseen.

2. Tutkimus ja digitointihankkeet

Merkittävä ja konkreettisesti kulttuuriperinnön säilymiseen Euroopassa vaikuttava tutkimus- tai digitointityö.

3. Yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautunut toiminta

Henkilö tai ryhmä, joka on osallistunut ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti kulttuuriperinnön suojeluun, säilyttämiseen ja parantamiseen Euroopassa.

4. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

Merkittävä aloite, joka liittyy kulttuuriperintökasvatukseen, -koulutukseen tai kulttuuriperintötietoisuutta herättävään ohjelmaan.

Kategorioiden 1.–3. tulee koskea jotain seuraavista kulttuuriperinnön osa-alueista:

  • rakennusperintö: yksittäinen rakennus tai rakennuskokonaisuus urbaanissa tai maaseutumaisessa ympäristössä
  • rakennuksien laajennukset, muutokset tai uudisrakennukset historiallisilla alueilla
  • teolliset ja tekniset rakennelmat ja kohteet
  • kulttuurimaisemat: historialliset kaupunkimaiset alueet ja kaupunki- ja katunäkymät ja aukiot
  • historialliset puistot ja puutarhat, suunnitelmallisesti muodostetut maisema-alueet, joilla on ympäristöllistä ja / tai maanviljelyllistä merkitystä
  • arkeologiset, myös vedenalaiset, kohteet, mahdollisesti selittävällä esityksellä kulttuurisia tai koulutuksellisia tarkoituksia varten
  • taideteokset: taiteellisesti tai historiallisesti merkityksellisien tai vanhojen taideteosten kokoelmat, mahdollisesti selittävällä esityksellä kulttuurisia tai koulutuksellisia tarkoituksia varten
  • Aineeton kulttuuriperintö: käytäntöjä, esityksiä, ilmaisuja, tietoa ja taitoja, jotka yhteisöt, ryhmät ja – joissakin tapauksissa – yksilöt tunnistavat osaksi kulttuuriperintöään

Katso myös Palkinnon hakeminen.