Kotiseutuliiton koulutustoiminta

Suomen Kotiseutuliitto järjestää kotiseututyöhön ja kulttuuriperintöön liittyvää koulutusta. Koulutustoiminnan tavoitteena on parantaa jäsenistön toimintamahdollisuuksia sekä nostaa mm. kotiseutututkimuksen, kotiseutuarkistojen ja paikallismuseoiden työn tasoa.

Koulutustoiminta

Kaupunkien kotiseututyö

Liitto järjestää kysynnän mukaan kaupunkien kotiseututyötä, kotiutumisen ja kotoutumisen edistämistä ja ympäristökysymyksiä koskevaa koulutusta.

Kotiseutumuseot

Liitto järjestää kotiseutu- ja paikallismuseoille koulutusta mm. eMuseo-palvelun käyttöönotossa. Lisäksi lähivuosina tarjotaan museohoitajan koulutusta paikallismuseotyön tueksi. Kotiseutumuseot ja eMuseo -mobiiliopasteet

Kotiseutuarkistot

Liitto järjestää Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen kanssa koulutustilaisuuksia, joissa kehitetään kotiseutuarkistojen työtä. Tilaisuuksien tavoitteena on maallikkoarkistonhoitajien kouluttaminen. Kotiseutuarkistot

Kotiseutututkimus

Liitto on vuonna 2013 tuottanut kotiseutututkimuksen koulutusmateriaalipaketin ja järjestää siihen liittyviä koulutustilaisuuksia. Kotiseututkimuksen ABC

Koulutustilaisuuksista tiedotetaan tapahtumakalenterissa .

Järjestetyt koulutukset

Kotiseutuarkisto-osaajan kurssi 2011-2013
Lisätietoja: Toiminta > Koulutus > Kotiseutuarkisto-osaajan kurssi

"Kulttuuriympäristö kunniaan" - kansalaisen tietopaketti KuKu 2010-2012
Lisätietoja: Toiminta > Koulutus > Kulttuuriympäristö kunniaan

Kaavoja ilman haavoja
maankäyttö- ja rakennuslakikoulutus 2000-2002 & 2005
Lisätietoja: Toiminta > Koulutus > Kaavoja ilman haavoja