Kulttuuriympäristö kunniaan Kuopiossa

Paikka: Kuopion kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, Kuopio

OHJELMA

11.00 Avaussanat, museonjohtaja Merja Heiskanen, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

11.10 Välineitä kansalaisille, dosentti Heikki Kukkonen, Aalto-yliopisto MUUTOS: amanuenssi Marianna Falkenberg, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

11.30 Kulttuuriympäristöt maakuntakaavoituksessa, suunnittelujohtaja Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto

12.00 Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kulttuuriympäristötyö, yli-intendentti Tapio Laaksonen, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

12.30 Kulttuuriympäristön arvot ja kansalaisen vaikutusmahdollisuudet kaavoituksessa, alueidenkäytön ylitarkastaja, projektipäällikkö Heli Ek, Pohjois-Savon ELY-keskus

13.15 Kahvitauko

13.30 Paikallisia kaavoitustapauksia ja keskustelua niiden pohjalta

- Esimerkkejä kulttuuriympäristönäkökulman ja asemakaavoituksen yhteensovittamisesta Kuopiossa, asemakaavapäällikkö Martti Lätti, Kuopion kaupunki
- Elinkeinotoiminnasta syntyneen kulttuurimaiseman huomioiminen Iisalmen keskustanseudun osayleiskaavassa, kaavoituspäällikkö Sari Niemi, Iisalmen kaupunki

14.50 Päätössanat

15.00 Tilaisuus päättyy