Valtakunnalliset kotiseutupäivät

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma. Niiden tarkoitus on kasvattaa kotiseututyön arvostusta ja esitellä järjestäjäaluetta. Päiviä on järjestetty vuodesta 1949 lähtien joka vuosi.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat maamme suurin kotiseututapahtuma. Päiville osallistuu satoja Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten edustajia ja kotiseutuklubilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi päivien yleisötilaisuuksiin ottaa osaa tuhansia kotiseudun ystäviä lähiympäristöstä.

Kotiseutupäivien pääjärjestäjänä toimii yleensä kaupunki tai kunta, jolle Suomen Kotiseutuliitto myöntää oikeuden toimia päivien isäntänä. Järjestelyihin osallistuvat yleensä myös naapurikunnat, maakuntaliitto sekä paikalliset kotiseutuyhdistykset.

Seuraavat kotiseutupäivät järjestetään vuonna

2017 Jyväskylässä 10.–13.8.2017: www.jyvaskyla.fi/kotiseutupaivat
2018 Lappeenrannassa

Kotiseutupäivien sisältötavoitteet

  • Järjestäjäalueen ja maakunnan omaleimaisuuden esittely
  • Ajatusten ja kokemusten vaihto
  • Virikkeiden saaminen ja elämykset
  • Järjestäjäalueen tunnetuksi tekeminen
  • Alueellisen yhteistyön edistäminen
  • Pysyvät vaikutukset alueelle

Päivillä pidetään liiton vuosikokous ja palkitaan ansioituneita

Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä pidetään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous, jossa tehdään liiton tärkeimmät päätökset ja tavoiteasettelut. Lisäksi Kotiseutuklubin jäsenille järjestetään vuositapaaminen.

Päivien yhteydessä Suomen Kotiseutuliitto jakaa kotiseututyön ansiomitalit sekä julkistaa Vuoden kaupunginosan, Vuoden kotiseututeon ja Vuoden kotiseutuyhdistyksen.

Kotiseututyön ansiomitali on liiton myöntämistä tunnustuksenosoituksista korkein, ja sen myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valtakunnallisia ansioita kotiseututyössä tai erittäin merkittäviä ansioita paikallisessa kotiseututyössä.

Lisätietoja

Toiminta > Huomionosoitukset > Kotiseututyön ansiomitali
Toiminta > Palkinnot > Vuoden kaupunginosa
Toiminta > Palkinnot > Vuoden kotiseututeko
Toiminta > Palkinnot > Vuoden kotiseutuyhdistys