Tuore käsikirja opastaa vapaaehtoistyön kehittämisessä

1.3.2017

Suomen Ilmailumuseo on julkaissut yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa vapaaehtoistyön käsikirjan.

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään -opas on suunnattu ammatillisille museoille ja muille kulttuurilaitoksille. Julkaisussa käsitellään vapaaehtoistyön määritelmää sekä vapaaehtoistyön kehittämisen lähtökohtia ja organisointia. Oppaassa nostetaan esille myös vapaaehtoistoiminnan arkeen liittyviä seikkoja sekä käydään läpi toimintaan liittyviä lakeja.

Museotilaston mukaan suomalaisissa ammattimuseoissa tehtiin vuoden 2015 aikana yli 36 000 tuntia vapaaehtoistyötä. Tähän ei ole laskettu valtionosuusjärjestelmän ulkopuolelle jääviä kotiseutumuseoita, erikoismuseoita ja muita museoita, joista suurella osalla toiminta perustuu pääosin tai kokonaan vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyön ohjauksesta suomalaisissa museoissa ei kuitenkaan ole aiemmin tehty laajoja selvityksiä.

Vapaaehtoistyön käsikirja pohjautuu Suomen Ilmailumuseon vuonna 2016 toteuttamaan Yhteisöpalvelut museoissa -hankkeeseen, jossa selvitettiin ammattimuseoissa tehtävän vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Hanketta johti vapaaehtoistyön valtakunnallisen kattojärjestön, Kansalaisareena ry:n nimeämä selvitysmies.

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään -opas on ladattavissa Suomen Ilmailumuseon sivuilta: ilmailumuseo.fi/vapaaehtoistyo-ja-yhteisopalvelut/

 

 

Suomen Ilmailumuseo on valtakunnallinen erikoismuseo, jolla on pitkät perinteet vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoisjärjestö, Ilmailumuseoyhdistys ry, perusti museon 1970-luvun alussa. Järjestö hallinnoi museota yksin 1990-luvun puoliväliin saakka, kunnes museo siirtyi Suomen Ilmailumuseosäätiön hallintaan. Vuonna 2015 museolla tehtiin yli 11 000 tuntia vapaaehtoistyötä, mikä tekee siitä museotilaston mukaan ammatillisen museokentän suurimman vapaaehtoistyönantajan.

Kansalaisareena ry on vapaaehtoistyön informaatio- ja kehittämiskeskus, joka edistää vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kansalaisareena on ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Kansalaisareenan jäseninä voivat olla niin yksittäiset henkilöt kuin yhteisötkin. Kansalaisareenan toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistyksen seuraaja STEA.