Tuula Salo: Urbaania kotiseututyötä

19.12.2016

Urbaania kotiseututyötä

Helsinkiläisille kaupunginosayhdistyksille on leimallista se, että omalla toiminta-alueella on tuhansia asukkaita, suurimmissa kaupunginosissa jopa kymmeniä tuhansia. Yhdistysten tekemä työ on haasteellista ja merkittävää.

Työhön sisältyy paikallisen identiteetin ja erityispiirteiden korostamista, kulttuuriympäristöjen vaalimista, asumisviihtyvyyden ja alueen houkuttelevuuden parantamista sekä palvelujen saatavuuteen vaikuttamista. Urbaanissa ympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Uusia asukkaita muuttaa alueelle ja toisia pois. Kaavoitusasiat ja liikennejärjestelyt ovat kaupunkiympäristössä jatkuvasti esillä.

Toimivat, aktiiviset kaupunginosayhdistykset ovat voimavara Helsingille. Myös muissa maamme kaupungeissa toimivien kaupunginosayhdistysten kotiseututyö on suuri voimavara omalle kotikaupungille.

Mikään yhdistys ei toimi ilman aktiivisia asukkaita. Erityisen tärkeä yhdistyksen rooli on oman asuinalueensa paikallisena asiantuntijana. Yhdistyksen järjestämä, kaikille avoin ja innovatiivisesti alueen asioita työstävä aluefoorumitoiminta on oiva esimerkki paikallisten yhdistysten roolista koota ja välittää asukkaiden näkemyksiä kaupungin luottamushenkilöiden ja virkamiesten käyttöön.

Vaikuttaminen ja yhteistyö ovat oleellinen osa kaupunginosayhdistyksen työtä. Maankäyttö- ja rakennusasioissa yhdistykset eivät pelkästään vastaa lausuntopyyntöihin vaan tekevät tiivistä yhteistyötä virkamiesten kumppaneina.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tuloksellisessa toiminnassa tärkeää. Monilla kaupunginosayhdistyksillä on jäseninäänkin paikallisia yhdistystoimijoita, jolloin yhteistyö on saumatonta.

Mikään kaupunginosayhdistys ei voi toimia pelkästään yksin isossa kaupungissa. Kaupunginosa- ja asukasyhdistysten kumppaneiksi löytyy useimmissa kaupungeissa mitä moninaisempia tarkoituksia varten perustettuja yhdistyksiä. Voimia yhdistämällä pystytään varmistamaan omien tavoitteiden onnistuminen. Kaupungeissa yhdistykset ovat riippuvaisia toinen toisistaan mm. liikennejärjestelyjä pohdittaessa.

Urbaani kotiseututyö on tänä päivänä moninaista. Sen piirin pitäisi jatkossa laajentua aktiivisesti myös maahanmuuttajiin. Maahanmuuttajien on tärkeää tutustua uuteen kotialueeseensa ja paikalliseen elämään sekä päästä mukaan toimintaan kotoutumisen nopeutumiseksi. Urbaanissa ympäristössä toimivalle yhdistykselle monikulttuurisuus on jo tuttua ja osa arkipäiväistä elämää.

Tuula Salo
Kirjoittaja on helsinkiläis-porvoolainen Kotiseutuliiton hallituksen jäsen.

 

Kolumni on julkaistu aiemmin Kotiseutupostin 4/2016 Tuttukynä-palstalla.

Kuva: timo_w2s via VisualHunt / CC BY-SA