Vihantilaisille kunniaa Taivalkoskella

Vihannin kotiseutuyhdistyksen kustantama ja julkaisema Äijänleuasta Victoria Vergeen -kirja on valittu ykköseksi Möllärimestari -omakustannekirjoituskilpailun dokumenttien, tietokirjojen ja asiaproosan sarjassa.

Valtakunnallisen kirjoituskilpailun järjestää vuosittain Taivalkoskella toimiva Päätalo-instituutti. Vihantilaisten kirja avaa lukijoilleen entisaikojen elintapoja ja vanhojen esineiden käyttötarkoituksia tarinoiden kautta.