Yhdistysten perinneprojektit saivat Museovirastolta 55 000 euroa

28.3.2017

Museovirasto on myöntänyt 18 yhdistykselle yhteensä 55 000 euroa suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, tutkimiseen ja esille tuomiseen. Avustusta myönnettiin muun muassa erilaisten paikallishistoriakirjojen tekemiseen ja julkaisemiseen.

Museoviraston perinneavustusta voivat saada kansalaisjärjestöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Avustusta myönnetään ensisijaisesti perinneaineistojen keruuseen ja tallentamiseen, paikallis- ja kotiseutuarkistojen tai muiden pienten arkistojen järjestämiseen sekä aineistojen esille saattamiseen.

Kotiseutuliiton jäsenyhdistyksistä Koski as. kyläyhdistys sai 3 000 euroa Vihiniemen kylätalo 100 vuotta -hankkeeseen ja Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys (Artova) 3 263 euroa Kulttuuriperinne Kaikille (KUKA) -hankkeeseen.

Lisäksi perinneavustusten turvin syntyy Karakallio-seuran 50-vuotishistoriikki, Valkealan Historia II osa -julkaisu (Valkealan Kotiseutuyhdistys) ja Lempäälän vuosi 1918 -kirja (Lempäälä-seura). Avustuksilla rahoitetaan myös Raisio-Seuran Piirteitä Pernon kartanon historiasta ja sen omistajasuvusta -kirjahanketta sekä Ylöjärvi-Seuran Suvaitsevainen Ahvenisto -hanketta, jossa toteutetaan Ylöjärven Pikku-Ahveniston ja Antti Penjami Mäkikylän historiikki.

Avustusta sai 18 hakijaa ja keskimääräinen avustussumma oli 3 055 euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 61 kappaletta ja haettu summa oli yhteensä 331 818 euroa.

Luettelo avustusta saaneista hankkeista on Museoviraston verkkosivuilla.